slakteweb.no tilbyr slakterier mulighet til å presentere slakteresultater og analyser av disse på internet

Hjem
 
 
 
 
Kontakt:Tlf 92249396

Din IP: 3.238.116.201 
20279

Vår løsning er en leid tjeneste, der vi stiller web-server med all nødvendig programvare til disposisjon for slakteriet.

Vi oppretter et eget nettsted for slakteriet på slakteweb.no med slakteriets egne grafiske profil. Slaktedata fra innveiingsterminalen lastes opp på nettet etter endt slakting, og er umiddelbart etter dette tilgjengelig for leverandørene.

Leverandørene logger på med brukernavn og passord og får tilgang til egne data. Dataene presenteres i en tabell med avanserte søke– og sorteringsmuligheter. Leverandørene får også tilgang til gode statistikker og grafiske framstillinger over klassifisering med sammenligning med gjennomsnittstall for alle slakteriets leverandører.

Det finnes også en funksjon for å melde inn slakt på slakteweben.
Slakteweb Slakthuset Eidsmo Dullum AS
Slakteweb Røros Slakteri AS